3c4b5aaa9528ed8ac035577f50d0e1bc.jpg

Stowarzyszenie wspierające Muzeum Historii Lokalnej Dissen e.V

EHRENAMTLER GESUCHT

Wer hat Lust ehrenamtlich bei uns mitzuarbeiten und das Heimatmuseum Dissen tatkräftig zu unterstützen?

Werdet Mitglied des Fördervereins Heimatmuseum Dissen e.V. oder unterstützt uns ganz praktisch zu unseren Veranstaltungen.

 

Stowarzyszenie wspierające rozpoczęło działalność 9.09.1992 r. z 10 członkami, a obecnie liczy około 55 członków.

1992: Przewodnicząca: Erika Jahn, Dissen; od 2007 r. honorowa przewodnicząca
obecnie: Przewodnicząca: Christina Kliem, Dissen
Zastępca Przewodniczącej Bernd Pittkunings, Cottbus
Skarbnik: Karin Tschuck, Dissen

Zostało założone w celu wspierania i utrzymania Muzeum Historii Lokalnej w Dissen. Muzeum zostało założone w 1983 r. z inicjatywy prywatnej, a obecnie jest prowadzone przez gminę Dissen i powiat Burg.

Stowarzyszenie promuje sztukę i kulturę, a swój cel statutowy realizuje w szczególności poprzez promocję kultury serbołużyckiej/wendyjskiej, poprzez opiekę i prezentację zbiorów muzealnych. Wspiera realizację własnych projektów, wykłady naukowe i projekty badawcze dotyczące kultury serbołużyckiej / codziennej, imprezy kulturalne i oprowadzanie po wszystkich obszarach wystawowych.
W przeszłości stowarzyszenie wspierało rozbudowę budynku muzeum i poszerzenie terenu muzeum o część osadniczą "Stary lud". Celem jest m.in. przekazanie wiedzy o mieszkającej tu mniejszości serbołużyckiej/wendyjskiej.

Praca stowarzyszenia jest ściśle związana z ogólną działalnością muzeum. We współpracy z dyrekcją muzeum, jego pracownikami oraz we współpracy z innymi partnerami i darczyńcami udało się do tej pory zrealizować wiele projektów.
Oprócz osób pełnoletnich, członkami mogą zostać również dzieci i młodzież szkolna, która uzyskuje czynne prawo wyborcze po ukończeniu 16 roku życia.

W tym sensie cieszymy się na kolejne zainteresowane osoby, które chciałyby dołączyć do stowarzyszenia wspierającego. Odwiedź muzeum i przekonaj się sam. Chętnie z Tobą spotkamy i porozmawiamy.

Im Namen des Vorstands
Christina Kliem
Vorsitzende

Kontakt über:
Domowniski muzej Dešno / Heimatmuseum Dissen
Hauptstr. 32
03096 Dissen-Striesow / Dešno-Strjažow

Förderer und Freunde:

Unser Heimatmuseum hat Ihnen gefallen und Sie sind an mehr Informationen interessiert? Über die Hearonymus-App, die Sie sich auf Ihr Smartphone herunterladen können, finden Sie eine Reihe kleiner aber nicht weniger interessanter Museen und Heimatstuben in der naheliegenden Region.

 

Naš muzeum jo se Wam spódobało a cośo wěcej informacijow měś? Pśez hearonymus-app, kenž na waš handy wólodowaś móžośo, namakajośo rěd małych ale wěto zajmnych muzejow abo domowniskich śpow w bliskej wokolinje.