3c4b5aaa9528ed8ac035577f50d0e1bc.jpg

Stowarzyszenie wspierające Muzeum Historii Lokalnej Dissen e.V

Stowarzyszenie wspierające rozpoczęło działalność 9.09.1992 r. z 10 członkami, a obecnie liczy około 55 członków.

1992: Przewodnicząca: Erika Jahn, Dissen; od 2007 r. honorowa przewodnicząca
obecnie: Przewodnicząca: Christina Kliem, Dissen
Zastępca Przewodniczącej Bernd Pittkunings, Cottbus
Skarbnik: Karin Tschuck, Dissen

Zostało założone w celu wspierania i utrzymania Muzeum Historii Lokalnej w Dissen. Muzeum zostało założone w 1983 r. z inicjatywy prywatnej, a obecnie jest prowadzone przez gminę Dissen i powiat Burg.

Stowarzyszenie promuje sztukę i kulturę, a swój cel statutowy realizuje w szczególności poprzez promocję kultury serbołużyckiej/wendyjskiej, poprzez opiekę i prezentację zbiorów muzealnych. Wspiera realizację własnych projektów, wykłady naukowe i projekty badawcze dotyczące kultury serbołużyckiej / codziennej, imprezy kulturalne i oprowadzanie po wszystkich obszarach wystawowych.
W przeszłości stowarzyszenie wspierało rozbudowę budynku muzeum i poszerzenie terenu muzeum o część osadniczą "Stary lud". Celem jest m.in. przekazanie wiedzy o mieszkającej tu mniejszości serbołużyckiej/wendyjskiej.

Praca stowarzyszenia jest ściśle związana z ogólną działalnością muzeum. We współpracy z dyrekcją muzeum, jego pracownikami oraz we współpracy z innymi partnerami i darczyńcami udało się do tej pory zrealizować wiele projektów.
Oprócz osób pełnoletnich, członkami mogą zostać również dzieci i młodzież szkolna, która uzyskuje czynne prawo wyborcze po ukończeniu 16 roku życia.

W tym sensie cieszymy się na kolejne zainteresowane osoby, które chciałyby dołączyć do stowarzyszenia wspierającego. Odwiedź muzeum i przekonaj się sam. Chętnie z Tobą spotkamy i porozmawiamy.

W imieniu zarządu Krystyna Kliem Przewodniczący

Skontaktuj się poprzez: Domowniski muzej Dešno / Muzeum Historii Lokalnej Dissen Hauptstr. 32 03096 Dissen-Striesow / Dešno-Strjažow

Förderer und Freunde:

Unser Heimatmuseum hat Ihnen gefallen und Sie sind an mehr Informationen interessiert? Über die Hearonymus-App, die Sie sich auf Ihr Smartphone herunterladen können, finden Sie eine Reihe kleiner aber nicht weniger interessanter Museen und Heimatstuben in der naheliegenden Region.

 

Naš muzeum jo se Wam spódobało a cośo wěcej informacijow měś? Pśez hearonymus-app, kenž na waš handy wólodowaś móžośo, namakajośo rěd małych ale wěto zajmnych muzejow abo domowniskich śpow w bliskej wokolinje.