f8a13f0e15f19c13eb6fffaebe7c9bd0.jpg

wydarzenia 2023
zarědowanja

czerwiec 2023 / smažki 2023

03.06. - 04.06.  11:00 -17:00 Uhr  Festiwal ogrodów artystycznych

Artyści w plenerze – malarze, tekstyliści i gitarzyści prezentują swoje umiejętności na oczach zwiedzających

 

17.06. 11:00 - 15:00 Weekend tematyczny w skansenie „Stary lud"

BUDOWA Z GLINY - Akcja w ramach projektu Kulturland Brandenburg / Z GLINY TWARJONY - Akcija we wobłuku projekta Kulturny kraj Bramborska

 

18.06. 12:00 - 16:00 Weekend tematyczny w skansenie „Stary lud”

BUDOWA Z GLINY - Akcja w ramach projektu Kulturland Brandenburg / Z GLINY TWARJONY - Akcija we wobłuku projekta Kulturny kraj Bramborska

 

lipiec 2023 / žnjojski 2023

01.07. i 02.07.  11:00 – 17:00  III Festiwal Bajek Słowiańskich – magiczne święto dla całej rodziny / 3. Slowjański bajkowy festwial - rědnučki swěźeń za familije ze źiśimi a za młode wóstanjone.

 

22.07. 11:00 - 15:00 Weekend tematyczny w Skansenie "Stary lud" ALAMANNY nadchodzą. Spotkanie Alemanów znad Jeziora Bodeńskiego z "Starym Ludem" / ALAMANY pśidu. Zmakanje Alamanow wót jazora Bodensee ze Starym ludom.

 

23.07. 12:00 - 16:00 Weekend tematyczny w Skansenie "Stary lud" ALAMANNY nadchodzą. Spotkanie Alemanów znad Jeziora Bodeńskiego z "Starym Ludem" / ALAMANY pśidu. Zmakanje Alamanow wót jazora Bodensee ze Starym ludom.

sierpień 2023 / jacmjeński 2023

19.08. 11:00 - 15:00 Weekend tematyczny w Skansenie "Stary lud"

 

20.08. 12:00 - 16:00 Weekend tematyczny w Skansenie "Stary lud"

 

21.08.  13:30  Wyrywanie kogutów w Dissen / Kokot w Dešnje

Impreza odbywa się na terenie wsi. Goście zainteresowani zwyczajem mogą dowiedzieć się więcej w lokalnym muzeum historycznym w Dissen.

 

 

 

 

wrzesień 2023 / nazymski 2023

02.09. 15:00 - 20:00  19. Noc muzeów okręg Szprewa-Nysa

DRASTIWAL - Impreza przebierana

Świętujemy w muzeum  - 50 lat: 40 lat Muzeum Krajoznawczego + 10 lat skansenu "Stary Lud"

03.09. 12:00 - 16:00 Uhr

Weekend tematyczny: wszystko, co związane z ubiorem i biżuterią w słowiańskim średniowieczu

05.09. 15:00 - 16:00

Wykład o życiu i twórczości Pastora Gottholda Schwella z okazji jego 150. urodzin

 

24.09. 13:30

SUPERKOKOT - Wyrywanie kogutów wszystkich Królów Żniw i Królowych Żniw w Dissen

 

24.09. 15:00 - 17:00

Wernisaż wystawy „Kobiety, matki, boginie” z artystką Reginą Herrmann

 

30.09. 11:00 - 17:00 Zakończenie sezonu w skansenie "Stary lud" Rzemieślnicy i wojownicy żyją spokojnie w wiosce, dopóki dziwny oddział nie zbliża się...

październik 2023 / winski 2023

01.10. - 02.10.  11:00 – 17:00  Zakończenie sezonu Skansenie "Stary lud" / Kóńc sezony w lichem wobłuku "Stary lud"          

Rzemieślnicy i wojownicy żyją spokojnie w wiosce, dopóki dziwny oddział nie zbliża się... / Rucnikarje a wójaki su měrnje žywe we jsy, daniž se cuze wójsko pśibližyjo...

 

05.10. 11:00 i 14:00 Zrób sobie masło / Butrujomy ako pśi mamje

12.10. 11:00 i 14:00 Zrób sobie masło / Butrujomy ako pśi mamje

19.10. 11:00 i 14:00 Zrób sobie masło / Butrujomy ako pśi mamje

26.10. 11:00 i 14:00 Zrób sobie masło / Butrujomy ako pśi mamje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2023 / młošny 2023

CZAS PIECZONEGO JABŁKA - CAS PJACONYCH JABŁUKOW

Za oknem mokro i zimno, ale w ciepłym pomieszczeniu wita nas zapach pieczonych jabłek! Czy kiedykolwiek sam robiłeś pieczone jabłko? U nas dowiesz się wszystkiego o tym przysmaku wraz z legendami i opowieściami. / Wence jo mokšy a zyma ale w śopłej śpě pśiwzejo nas wóń pjaconego jabłuka! Sćo pjacone jabłuko južo raz sami zgótowali? Pla nas zgónijośo wšykno k toś tej chłošćonce mimo powěsćow a tšojeńkow.

02.11. 11:00 i 14:00

Zrób sobie masło / Butrujomy ako pśi mamje

 

09.11. 11:00 i 14:00

Zrób sobie masło / Butrujomy ako pśi mamje

 

 

 

 

 

grudzień 2023 / zymski 2023

03.12. 15:00

Otwarcie wystawy świątecznej z udziałem chóru Łužyca - Wótwórjenje gódowneje wustajeńcy z chorom Łužyca

 

NOWOLĚTKA z ciasta solnego / NOWOLĚTKA ze słonego śěsta

Dowiedz się wszystkiego o tradycji Nowolětków. Nowolětkę możesz też zrobić sam. / Zgóńśo wšo kołowokoło tradicije nowolětkow. Móžośo nowolětka teke sami napóraś.


CZAS PIECZONEGO JABŁKA - CAS PJACONYCH JABŁUKOW

Za oknem mokro i zimno, ale w ciepłym pomieszczeniu wita nas zapach pieczonych jabłek! Czy kiedykolwiek sam robiłeś pieczone jabłko? U nas dowiesz się wszystkiego o tym przysmaku wraz z legendami i opowieściami. / Wence jo mokšy a zyma ale w śopłej śpě pśiwzejo nas wóń pjaconych jabłukow! Sćo pjacone jabłuko južo raz sami zgótowali? Pla nas zgóńśo wšykno k toś tej chłošćonce mimo powěsćow a tšojeńkow.